Klachten
Rechtstreeks.
In het onverhoopte geval dat u een klacht zou hebben, adviseren we u om dit eerst aan ons te melden.
U kunt dat doen door een duidelijke omschrijving, voorzien van foto's en uw aankoopbewijs met garantiecertificaat, en uw telefoonnummer te mailen naar: klachten@alpinewaterontharder.nl

ODR-platform.
Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) wordt door de Europese Commissie beschikbaar gesteld om onlinewinkelen 
veiliger en eerlijker te maken door toegang te bieden tot goede instrumenten voor geschillenbeslechting. 
Alle onlinedetailhandelaars en -ondernemers in de EU, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen zijn verplicht te voorzien in een gemakkelijk 
toegankelijke link met het ODR-platform en een e-mailadres waarop het ODR-platform u kan bereiken (artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 ). 

Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. 
Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.